Global jämförelsetjänst

Bokföra förra årets resultat

Bokföra förra årets resultat

Lär dig hur du bokför förra årets resultat — något du ska göra varje nytt räkenskapsår.

Att bokföra föregående års resultat är en viktig del av att upprätthålla korrekt bokföring för ditt aktiebolag.

Det kan verka förvirrande till en början, men om du tar det steg för steg med korrekt dokumentation förstår du på nolltid!

Föregående års resultat

Föregående års resultat i ett aktiebolag består av två delar:

  1. företagets vinst eller förlust för året, samt
  2. eventuell ackumulerad vinst eller förlust från tidigare år

När du bokför ditt föregående års resultat måste du bokföra både föregående års vinst eller förlust och den ackumulerade vinsten eller förlusten.

Skapa en ny bokföringspost

För att bokföra föregående års resultat behöver du skapa en ny bokföringspost. Använd följande konton när du skapar posten:

1. Konto 2098: Förlust eller vinst från föregående år

Detta konto används för att bokföra företagets vinst eller förlust för föregående år. Förlusten (om det finns någon) registreras som debet medan vinst registreras som kredit.

2. Konto 2099: Årets resultat

Konto 2099 används för att "nolla" årets resultat och tömma det föregående året. Om företaget gjorde en vinst föregående år, kommer den registreras som kredit på detta konto. Om det istället var en förlust, kommer den registreras som debet för att få en balanserad bokföring.

Bokföringsexempel

Här hittar du ett komplett exempel där vi bokför förra årets vinst på 2201 kronor för att balansera konto 2099, som är "Årets resultat" och som ska bli noll för det nya räkenskapsåret 2024.

Bokföringsdatum 2024-01-01

Konto Beskrivning Debet Kredit
2098 Vinst eller förlust från föregående år 0,00 kr 2201,00 kr
2099 Årets resultat 2201,00 kr 0,00 kr

En förlust bokförs tvärtom; 2201 kronor på debet för konto 2098 och 2201 kronor på kredit för konto 2099.

Sammanfattning

Bokföring av föregående års resultat kan verka svårt till en början, men när du lär dig grunderna kommer det att gå smidigt.

Kom ihåg att skapa en ny bokföringspost för den 1 januari det aktuella året, och använd konto 2098 för förlust eller vinst från föregående år och konto 2099 för årets resultat.

Kategorier: Bokföring


Top