Global jämförelsetjänst

Bokföring enligt fakturametoden

Bokföring enligt fakturametoden

Lär dig allt du behöver veta om bokföring enligt fakturametoden.

SVad innebär egentligen fakturametoden? Här går vi igenom de grundläggande koncepten bakom den vanligaste bokföringsmetoden.

Vad är fakturametoden?

Fakturametoden innebär att du hanterar företagets löpande bokföring när fakturor skapas av företaget eller tas emot från andra företag, och alltså inte bara när pengarna i sig byter ägare (så som kontantmetoden fungerar).

Exempel på fakturametoden

För att visa ett exempel på hur bokföring enligt fakturametoden ser ut skickar vi en fiktiv faktura på 20 000 kr.

Våra förutsättningar är alltså följande:

  • Försäljningsvärde: 16 000 kr
  • Moms: 4000 kr
  • Totalt faktureringsvärde: 20 000 kr

Detta innebär att vår verifikation i bokföringen ser ut som följer:

Konto Kontonamn Debet Kredit
3041 Försäljning (tjänster) - 16 000
2611 Utgående moms 25% - 4 000
1510 Kundfordran 20 000 -

I och med denna bokföringspost har kunden ifråga en skuld gentemot företaget på 20 000 kr, varav 16 000 kr avser tjänsteförsäljning och 4 000 kr avser utgående moms.

Det som återstår att bokföra rörande denna affär är dagen som betalningen inkommer till företagets bankgirokonto (1920), då betalningen kvittas mot kontot för kundfordran (1510).

Konto Kontonamn Debet Kredit
1510 Kundfordran - 20 000
1920 Bankgiro 20 000 -

Nu har pengarna kommit in och kunden har därmed betalad den utestående kundfordran från faktureringstillfället i den tidigare bokföringsposten.

Frågor om fakturametoden

Här samlar vi frågor och svar om bokföring enligt fakturametoden.

Varför inte använda kontantmetoden?

Kontantmetoden kan absolut vara bekvämare vad gäller bokföringen, men om ditt företag omsätter mer än 3 miljoner kronor per år har du inget val utan måste använda fakturametoden istället.

Hur väljer jag metod?

På Bolagsverket väljer du vilken metod ditt företag ska använda för sin löpande bokföring. En av företagets firmatecknare kan logga in på Bolagsverkets hemsida för att ändra bokföringsmetod, förutsatt att ni inte har en omsättning på mer än 3 miljoner kronor per år — då måste ni som sagt använda fakturametoden istället för kontantmetoden.

Vilka företag ska använda fakturametoden?

Alla företag som har en omsättning på minst 3 miljoner kronor per år måste bokföra enligt fakturametoden. Om företaget har en omsättning på mindre än 3 miljoner kronor per år går det bra att välja att bokföra enligt kontantmetoden istället. Detta väljer ni på Bolagsverkets hemsida efter att ni loggat in med Mobilt BankID.

Kategorier: Bokföring / Företag


Top