Global jämförelsetjänst

Bokföring: Inköp av tjänster i Sverige

Bokföring: Inköp av tjänster i Sverige

Här hittar du exempel på bokföring vid inköp av tjänster inom Sverige.

Så här bokför du inköp av tjänster inom Sverige enligt fakturametoden, alltså där du först bokför faktureringen och därefter bokför det betalda beloppet när betalningen skett, samt enligt kontantmetoden, där du bokför hela inköpet som en post.

Scenario

I exemplet utgår vi från en fiktiv transaktion med följande förutsättningar:

  • Fakturan är totalt på 15 000 SEK
  • Moms är 25 % = 3 000 SEK
  • Värdet på tjänsten är 12 000 SEK

Ovanstående scenario är vanligt förekommande, och vi kommer att bokföra transaktionen både enligt fakturametoden och kontantmetoden nedan.

Fakturametoden

Att bokföra enligt fakturametoden är vanligast, och även om det kan kännas som att det innebär mer arbete än kontantmetoden finns det många fördelar — den största att momstillfället inträffar när fakturan tas emot och inte när betalning sker.

Detta innebär att du exempelvis kan ta emot en faktura i slutet av ett räkenskapsår, då du även registreras momstillfället, för att sedan betala fakturan i början av det kommande räkenskapsåret (efter faktureringsperioden förlöpt).

Fakturametoden: Steg 1 av 2

Det första steget när du bokför ett inköp enligt fakturametoden är att lägga upp en skuld för företaget gentemot leverantören som ni köpt tjänsten av, tillsammans med den ingående momsen på 25 %.

Konto Kontonamn Debet Kredit
2440 Leverantörsskulder - 15 000
2641 Ingående moms (sv) 3 000 -
4610 Konsultarbeten 12 000 -

Nu är både leverantörsskulden och momstillfället bokfört korrekt. Det som återstår är att faktiskt betala fakturan — se steg 2.

Fakturametoden: Steg 2 av 2

Momstillfället är den tidpunkt när fakturan utfärdas och verifikationen ovan skapas. Det som finns kvar att göra är att betala fakturan.

När betalning görs till mottagaren skapas följande verifikation:

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Bankgiro - 15 000
2440 Leverantörsskulder 15 000 -

Det som händer nu är att pengar tas från ett konto (kredit) och kvitterar ut skulden mot leverantören (debet). Därefter är er leverantörsskuld betald och transaktionen är bokförd klart.

Kontantmetoden

Om ert företag istället bokför med kontantmetoden ska hela köpet bokföras som en post, vilket innebär att moms- och betalningsdatumet är samma.

Konto Kontonamn Debet Kredit
1930 Bankgiro - 5 000
2641 Ingående moms (sv) 1 000 -
4610 Konsultarbeten 4 000 -

Här behöver ni alltså inte först ange faktureringstillfället, upprätta en leverantörsskuld och därefter betala, utan det räcker med att bokföra att transaktionen har ägt rum i en och samma verifikation.

Kategorier: Bokföring / Företag


Top