Global jämförelsetjänst

Slut på garantipension för utlandsbosatta

Slut på garantipension för utlandsbosatta

Riksdagen har fattat beslut om att begränsa garantipensionen för de som bor utomlands.

Garantipensionen är Sveriges allmänna pensions grundskydd för de som inte har tjänat ihop tillräckligt med pension under sitt yrkesliv, exempelvis på grund av deltidsarbete eller uteblivet arbete. Nu stoppas möjligheten att få garantipension för de människor som inte är bosatta i Sverige.

Garantipension i utlandet

Fram till nu har människor med garantipension kunnat bosätta sig utomlands och fortsätta få sin garantipension utbetald från Pensionsmyndigheten.

Motivering

Pensionsmyndigheten motiverar denna begränsning på följande sätt:

EU-domstolen har i en dom från den 7 december 2017 klargjort att garantipensionen för födda 1938 eller senare och garantipension till omställningspension ska kategoriseras som en minimiförmån enligt EU-bestämmelserna. En miniförmån betalas endast ut till de som är bosatta inom det land som beviljar förmånen.

Detta innebär alltså att människor inte ska kunna ta del av förmåner när man inte bor i den EU-medlemsstat som betalar den.

Dessa datum gäller

Beroende på om personen redan är utlandsbosatt eller planerar att bli utlandsbosatt med garantipension gäller två olika datum:

1. Redan utlandsbosatt

De som redan är utlandsbosatta har kvar sin rätt till garantipension till och med den sista december 2022. Från och med den 1 januari 2023 är rätten till garantipension alltså borttagen för utlandsbosatta.

1. Ska bli utlandsbosatt

Om du planerar att utvandra från Sverige och därmed bli utlandsbosatt kommer din rätt till garantipension att försvinna den sista september i år. Det kommer alltså inte vara möjligt att ta med sig garantipersion från och med den 1 oktober 2022.

Garantipension i Sverige

Den svenska garantipensionen fortsätter fungera som tidigare för alla människor som är bosatta i Sverige och som kvalificerar sig för garantipension.

Kategorier: Pension


Top