Global jämförelsetjänst

Vad betyder skuldkvotstak?

Vad betyder skuldkvotstak?

Lär dig mer om begreppet skuldkvotstak och hur det påverkar dina möjligheter att få låna till din bostad.

När man pratar om bolån är skuldkvotstak ett begrepp man ofta stöter på — men vad betyder det egentligen?

Skuldkvotstak

Skuldkvotstaket är den gräns som bankerna sätter som en generell riktlinje, där en bank som har 5x i skuldkvotstak generellt kommer att begränsa hushållets lån till 5 gånger årsinkomsten före skatt (brutto).

Vad är en skuldkvot?

Till att börja med behöver vi förstå vad en skuldkvot är. Din skuldkvot är hur stor skuld du har i förhållande till din inkomst, och är den gräns bankerna ofta använder för att beräkna hur mycket ett hushåll maximalt får låna vid ett bostadsköp.

Exempel A:

  • Hushållet består av ett par med en gemensam inkomst på 600 000 kr per år
  • Ett lån på 3 miljoner kr innebär att de har en skuldkvot på 5 gånger sin totala årsinkomst (5x)

Exempel B:

  • Hushållet består av en person med en inkomst på 400 000 kr per år
  • Ett lån på 3 miljoner kronor innebär att personen har en skuldkvot på 7,5 gånger sin totala årsinkomst (7,5x)

Eftersom inkomsten i exempel B är lägre blir skuldkvoten betydligt högre. Detta blir då en varningssignal för banken om skuldsättningen blir för stor i förhållande till inkomsten.

Skuldkvotstak inte tvingande

Något ytterligare som kan vara bra att känna till rörande skuldkvotstaket är att det inte är ett avgörande eller tvingande krav utan enbart en rekommendation från Finansinspektionen; det är alltså upp till bankerna vilken skuldkvot de vill lägga sig på.

Skulle dock lånets skuldkvot överstiga 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst innan skatt leder det till ett tvingande krav på hushållets amortering, nämligen att ni behöver amortera en procent extra per år.

Vilka banker har skuldkvotstak?

Även om man kan tro att alla banker har ett skuldkvotstak är så faktiskt inte fallet; här nedanför samlar vi information om respektive banks skuldkvotstak, och som ni ser saknar både Handelsbanken och Nordea hårda skuldkvotstak när de förhandlar om bolån med sina kunder.

Därmed är det dock inte sagt att de inte är lika noga som andra att analysera den totala betalningsförmågan och inte låna ut mer än hushållet klarar av att betala tillbaka — även i tuffare tider. De banker som har skuldkvotstak är bland annat Avanza, Danske Bank, SEB och Swedbank.

Skuldkvotstak hos olika banker

Eftersom bankerna själva får sätta sitt skuldkvotstak individuellt för varje kund varierar även bankernas grundinställning till skuldkvotstaket; vissa banker utgår från det och andra ser det inte som ett krav.

Bank Skuldkvotstak
Avanza Ja — 6x
Danske Bank Ja — 5,5x
Handelsbanken Nej
Länsförsäkringar Ja — 5x
Nordea Nej
SBAB Ja — 5,5x
Skandiabanken Ja — 5x
Swedbank Ja — 5x
Ålandsbanken Ja — 5,5x

Utifrån ert hushålls förhållanden kan skuldkvotstaket som bankerna rekommendera variera; detta är inte för att missgynna eller begränsa någon utan för att se till att ingen part — alltså varken hushållet eller banken — tar en onödigt stor risk.

Hur mycket får man låna?

För att ge ytterligare exempel följer här en tabell med olika inkomster per hushåll och hur mycket respektive hushåll skulle kunna låna vid en skuldkvot på 5x årsinkomsten brutto.

Månadslön Lån (5x)
20 000 1,2 miljoner
25 000 1,5 miljoner
30 000 1,8 miljoner
35 000 2,1 miljoner
40 000 2,4 miljoner
45 000 2,7 miljoner

Hushållets totala inkomst innan skatt (brutto) är alltså direkt kopplat till det maximala lånet som hushållet kan ta vid ett bostadsköp.

Kategorier: Privatekonomi / Lån / Bolån


Top