Global jämförelsetjänst

Xact OBX Bull UCITS ETF (OBXEXDBULL)

Hitta information om utdelning, ticker och mer för Xact OBX Bull UCITS ETF.

Xact OBX Bull UCITS ETF (OBXEXDBULL)

Xact OBX Bull UCITS ETF är en med ISIN-kod SE0009723034.Ingen utdelning

Om du äger Xact OBX Bull får du utdelning från ingen utdelning.

Xact OBX Bull UCITS ETF

  • Namn: Xact OBX Bull UCITS ETF
  • Betalar utdelning: Ingen utdelning
  • ISIN: SE0009723034

Kom ihåg att en investering i värdepapper alltid innebär en risk. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.

Med reservation för felaktiga uppgifter. Om du upptäcker några felaktigheter får du mer än gärna säga till — hör i så fall av dig via kontaktformuläret.

Top